Economy-schakelaar Als de Economy-knop op “ ON”  (AAN) staat, wordt de motorsnelheid aangepast op de aangesloten belasting. Het resultaat is een betere verbranding en minder lawaai

Kipor IG


 SMART THROTTLE (brandstofverbruik-beheersing) Uw KIPOR-aggregaat is voorzien van een brandstofverbruik-beheersings-systeem, de ‘smart throttle’. Deze voorziening houdt het toerental automatisch laag als de belasting is afgekoppeld, en brengt het terug op de juiste snelheid wanneer de belasting wordt aangesloten.  Het bedieningspaneel is voorzien van de ‘smart throttle’ drukschakelaar, met een ‘ON’(aan)- en een ‘OFF’(uit)-stand. De ‘ON’-stand wordt aanbevolen om het brandstofverbruik tijdens de werking zo minimaal mogelijk te houden.

LET OP!:  

  • Het Smart throttle-systeem werkt niet effectief als de aangesloten elektrische apparatuur piekstroom vraagt. 
  • Wanneer er achtereenvolgens relatief zware belastingen worden aangesloten, schakel de smart throttle dan uit (OFF) om voltageschommelingen te voorkomen. 
  • Kipor IG1000/2000/2600: Als u 12V afneemt dient de smart throttle uit (OFF) te staan. In de OFF (uit)-stand werkt het smart-throttle-systeem niet. Het toerental van de motor wordt boven de ingestelde snelheid gehouden.

CONTROLE VOOR GEBRUIK
 
 Zorg ervoor dat het aggregaat op een stevig, horizontaal oppervlak staat en dat de motor uitgeschakeld is als u een controlebeurt uitvoert.

CONTROLELAMPJES.

Bij normaal gebruik zal het groene controlelampje ‘in werking’ (E) blijven branden. Als het aggregaat overbelast wordt, of er is kortsluiting in de aangesloten apparatuur, dan zal het groene controlelampje doven en het rode controlelampje ‘overbelast’ (F) zal gaan branden. De stroomvoorziening naar de aangesloten apparatuur wordt afgebroken. De motor stopt evenwel niet automatisch! Schakel het aggregaat dan onmiddellijk uit (OFF) met de motorschakelaar, onderzoek wat de reden van de overbelasting is en neem die weg. Serieuze overbelasting, waarbij het rode indicatielampje ‘overbelast’ continu brandt, kan het aggregaat beschadigen. Marginale overbelasting, waarbij het lampje zo nu en dan oplicht, verkort de levensduur van het aggregaat. Als een aangesloten elektromotor wordt gestart kunnen de beide lampjes E en F (‘in werking’ en ‘overbelast’, groen en rood) even tegelijkertijd gaan branden i.v.m. piekstroomafname tijdens de start. Dit is normaal mits het rode lampje na ongeveer 4 seconden weer dooft. Als het blijft branden dient u uw dealer te consulteren. Als het controlelampje ‘olie-alarm’ (G) begint te branden, controleer dan het oliepeil en vul zonodig bij. (de tekening kan iets afwijken van uw model aggregaat!)

Kipor IG controle lampjes

© 2012 - 2021 Powerfulproducts.nl | sitemap | rss