Klachten- en Geschillen procedure

Wij doen ons uiterste best om al onze producten in topconditie aan de consument te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling tijdens het transport defect raak of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op de garantie. Wettelijk gezien is de consument verplicht om dit binnen twee maanden na constatering van een gebrek bij ons doormiddel van een melding bekend te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging. 

Klachten procedure

Heb je een klacht over één van onze producten? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Vermeld hierbij altijd jouw persoonsgegevens, datum van bestelling en het bestelnummer en natuurlijk de aard van de klacht. Binnen 14 werkdagen (normaliter binnen 3 werkdagen) ontvang jij een reactie van ons. Uiteraard zullen wij ons best doen de klacht naar tevredenheid op te lossen. Onderstaande regels zijn van toepassing op onze klachten procedure:

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  3. Mocht de  tussenkomst van een Gerechtshof uitsluitsel dienen te geven. Accepteren wij enkel een uitspraak van het Gerechtshof te Groningen.
© 2012 - 2024 Powerfulproducts | sitemap | rss